4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

4Life Direct a ochrana osobných údajov

Dobrý deň.

Možno ste skrz vaše iné obľúbené stránky zachytili informáciu týkajúcu sa nových zákonov o ochrane údajov, ktoré sa začali uplatňovať po celom svete (vrátane GDPR v Európe). V záujme dodržiavania týchto nových zákonov, spoločnosť 4Life Direct aktualizuje svoju politiku ochrany súkromia, ktorá bude v platnosti od 25. mája 2018.  Súčasťou tohto dokumentu sú legálne novinky, kladie sa v ňom dôraz na jednoduchosť a ľahkú orientáciu pri čítaní a tiež vysvetľuje ako zdieľame údaje s cieľom zlepšiť zákaznícku skúsenosť. Nové, upravené pravidlá o ochrane osobných údajov si môžete prezrieť tu.

Tu sú príklady zmien, ktoré podnikneme v rámci úprav pravidiel ochrany osobných údajov:

• Lepšia prehľadnosť a užívateľsky príjemnejší jazyk. Preformulovali sme naše pravidlá používajúc zrozumiteľnejší jazyk, nadpisy a odkazy, ktoré vám umožnia ľahšie nájsť dôležité informácie.

• Viac kontroly nad vašimi informáciami. Uľahčujeme vám kontrolu informácií, ktoré ste nám poskytli. Naše pravidlá vysvetľujú, ako môžete zaobchádzať so svojimi informáciami a aké opatrenia sme zaviedli, aby sme vaše informácie zabezpečili.

Ďakujeme vám, že nám dôverujete poskytnutím vašich osobných informácii - uvedomujeme si, ako nebezpečné dokáže byť online prostredie a preto si ceníme vaše rozhodnutie zostať s nami v kontakte v súvislosti so životným poistením. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme si získali vašu dôveru a poskytli vám relevantné a užitočné informácie.