4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

5 letných aktivít, ktoré potešia deti a udržia ich v pohybe počas letnej sezóny

5 letných aktivít

Bicyklový sprievod

Vylepte vo Vašom susedstve plagáty vyzývajúce deti, aby si vyzdobili bicykle rôznymi stuhami, nápismi, vlajkami a podobne — a potom ich za povzbudzovania ostatných rodičov nechajte brázdiť ulice.

Vytvorte prekážkovú dráhu

Postavte na dvore prekážkovú dráhu s gymnastickými kruhmi, švihadlami a hadicami – potom zmerajte deťom čas, za ktorý dráhu prešli.

Zahrajte sa na domácich turistov

Aby ste išli na dovolenku, nemusíte opustiť domovinu. Spoznajte mesto, v ktorom žijete. Preskúmajte pamiatky, prečítajte si knihu o histórii Vášho mesta, aby ste sa o ňom dozvedeli nejaké vtipné reálie a požiadajte susedov, nech Vám odporučia svoju obľúbenú reštauráciu. To je dobrý spôsob ako Vašim deťom priblížiť mesto, v ktorom žijú a taktiež s nimi stráviť spoločný čas.

Susedský bazár

Pozvite na návštevu deti s hračkami (v dobrom stave), ktoré už nechcú. Potom ich nechajte losovať o to, kto si ako prvý môže vybrať „novú“ hračku.

Hádžte si loptu

Vezmite loptu a hádžte si ju na dvore. Prizvite susedov a vytvorte tímy. To pomôže k udržovaniu dobrých susedských vzťahov a tiež k dobrej nálade Vašich detí.