4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Bezpečnosť počas sviatkov

Zranenia

Zranenia ako napríklad udusenie, porezanie, zlomeniny a popáleniny môžu pokaziť sviatočnú atmosféru. Tieto zranenia môžu byť zriedkavejšie pokiaľ budete dodržiavať tieto jednoduché opatrenia:

Ako predchádzať zraneniam pri zdobení vianočného stromčeka a domácnosti:

 • Pri zdobení nepite alkohol: Alkohol oslabuje kognitívne a motorické schopnosti (Vašu schopnosť premýšľať a koordinovať pohyby) a zvyšuje riziko pádu. Odložte si svoj slávnostný drink na neskôr, keď už bude výzdoba hotová.
 • Na prácu zvoľte vhodný rebrík:
  • Keď pracujete v nízkych a stredných výškach, použite skladacie schodíky alebo rebrík. Teleskopické rebríky sú ideálne na použitie v exteriéri aby ste dosiahli na vysoké miesta, napríklad pri vešaní dekorácií na strechu;
  • Rešpektujte maximálnu hmotnosť, ktorú rebrík unesie. Nikdy neprekračujte nosnosť rebríka;
  • Pri zdobení interiéru sa nikdy nestavajte na nábytok. Radšej použite rebrík;
 • Vyhnite sa dekoráciám, ktoré sú ostré alebo rozbitné a to najmä v domácnostiach, kde sú malé deti. Obzvlášť dbajte na to, aby ozdoby, ktoré sa dajú rozobrať boli mimo dosahu detí, aby ste predišli prehltnutiu alebo vdýchnutiu malých častí.  Vyhnite sa ozdobám, ktoré pripomínajú cukríky alebo jedlo, ktoré by mohlo pokúšať deti ku konzumácií dekoráci

Ako sa vyhnúť zraneniam súvisiacim s vianočnými darčekmi:

 • Po otvorení darčekov zlikvidujte všetok baliaci papier, tašky, papier, stužky a mašle. Tieto predmety môžu dieťaťu spôsobiť udusenie alebo zapchatie dýchacích ciest;
 • Vyberte hračky adekvátne veku, schopnostiam, zručnostiam a záujmu dieťaťa, ktorému majú byť určené. Nevhodné hračky určené starším deťom môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre mladšie deti;
 • Pozorne si prečítajte bezpečnostné pokyny skôr ako dieťaťu kúpite hračku alebo mu dovolíte hrať sa s hračkou, ktorú dostalo pod stromček;
 • Malým deťom (do 10 rokov) nedávajte hračky, ktoré musia byť zapojené do elektrickej zásuvky, aby nedošlo k popáleninám alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom. Namiesto toho kúpte hračky, ktoré sú na baterky;
 • Deti mladšie ako 3 roky sa môžu udusiť malými časťami, ktoré sú súčasťou hračky alebo hry. Skontrolujte, či hračky neobsahujú malé časti skôr, ako im dovolíte hrať sa s nimi;
 • Deti mladšie ako 8 rokov sa môžu pridusiť alebo zadusiť na nedofúkaných alebo vyfúkaných balónoch alebo iných hračkách, ktoré obsahujú šnúrku. Odstráňte z hračiek povrázky alebo šnúrky skôr, ako ich dáte deťom;
 • Buďte opatrní pri ťahacích hračkách so šnúrkou dlhšou ako 30 cm. Pre malé deti predstavujú riziko uškrtenia.

Ako predchádzať zraneniam v cestnej premávke:

 • Ubezpečte sa, že ste riadne oddýchnutí skôr ako sa vydáte na dlhú cestu;
 • Pri ceste na dlhé vzdialenosti si doprajte časté prestávky. Odporúča sa stráviť minimálne 15 minút mimo auta na každé 2 hodiny strávené šoférovaním. Plánovanie prestávok skôr ako sa vydáte na cestu Vám pomáha zabezpečiť si dostatočne časté prestávky;
 • Pri šoférovaní buďte flexibilní, aby ste si mohli dopriať prestávku, keď sa cítite príliš unavení;
 • Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť. Prekračovanie maximálnej rýchlosti je kľúčovým faktorom v 40% dopravných nehôd;
 • Alkohol pite s mierou. Riziko krátkodobých zranení ako napríklad pády, zranenia súvisiace s útokom narastá so zvyšujúcou sa opitosťou. Konzumácia alkoholu s mierou je obzvlášť dôležitá pre jednotlivcov, ktorí sa chystajú šoférovať. Mali by sa ubezpečiť, že nevypijú viac ako jeden štandardný alkoholický nápoj za hodinu...