4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Deň úcty k rodičom

father's day

Deň úcty k rodičom je skvelá príležitosť pre to, aby sme si uctili lásku, rešpekt, obetavosť a nehu, ktorú nám preukázali rodičia. Choďte ich pozrieť a strávte v ich spoločnosti tento slávnostný deň. Ukážte im, ako veľmi si ich vážite. Pomôžte im v domácnosti či kúpte malý darček alebo pohľadnicu, aby ste im dali najavo, že na nich myslíte. Môžete ich pozvať na príjemnú večeru. Prípadne ich vziať do divadla. Alebo s nimi navštíviť ZOO. Existuje obrovské množstvo spôsobov, ako im vzdať úctu. Vyskúšajte aspoň jeden z nich.

 

Deň úcty k rodičom je tiež skvelou príležitosťou ako vniesť úctu aj do Vášho domova a niečo o nej prezradiť Vašim vlastným deťom. Poučte ich, ako si vážiť rodičov za ich nezištnú oddanosť, celoživotnú obetu a starostlivosť.

Tu je niekoľko spôsobov ako naučiť svoje deti, aby Vás rešpektovali. Skúste sa na pár minút zastaviť a zamyslite sa nad vlastným správaním. Ste úctiví voči ľuďom okolo Vás? Ak Vaše deti neustále kričia a zvyšujú tón, zamyslite sa nad príčinou ich správania. Nie je to preto, že vy to robíte tiež? Ak chcete, aby boli vaše deti zdvorilé, musíte sa správať tak isto. Musíte svoje deti rešpektovať, keď chcete, aby Vaše ratolesti mali rešpekt k Vám. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale Vaše deti od Vás preberajú omnoho viac ako si uvedomujete. Dávajte pozor ako sa v ich prítomnosti správate, čo hovoríte a akým tónom.

Vážte si svojich rodičov nielen v tento, ale i v každý iný deň.