4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Pre uľahčenie hľadania, všetky potrebné dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Jednoducho si ich stiahnite a uložte do svojho počítača. K dispozícii sú všetky VPP a žiadosti.

STIAHNUŤ DOKUMENT - formát PDF:

Všeobecné poistné podmienky (VPP) – stiahnuť PDF (125KB)

Žiadosť o uzatvorenie poistenia – stiahnuť PDF (702KB)

Žiadosť o zmenu oprávnených osôb – stiahnuť PDF (1.21MB)

Súhlas k platbe z účtu – stiahnuť PDF (735KB)

Hlásenie škodovej udalosti pre prípad úmrtia – stiahnuť PDF (206KB)

Hlásenie škodovej udalosti pre prípad úmrtia – ďalšia oprávnená osoba - stiahnuť PDF (507KB)

Vyhlásenie lekára - úmrtie nehodou – stiahnuť PDF (91KB)

Splnomocnenie – stiahnuť PDF (430KB)