4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Predstavte si, že by ste nemali poistenie vozidla a boli by ste účastníkom nehody.

Predstavte si, že by ste nemali poistenie vozidla a boli by ste účastníkom nehody. To je desivé a drahé. Poistenie Vám poskytuje ochranu proti udalostiam, ktoré neočakávate. Životné poistenie je dôležitým zdrojom ochrany.

Moji blízki – je životné poistenie, ktoré poskytuje finančnú ochranu pre Vás a Vašu rodinu, keď už tu nebudete. Dospelí vo veku 40 až 85 rokov si o toto poistenie môžu zažiadať – je to jednoduché a rýchle.

Nie ste si istí, či je životné poistenie pre Vás to pravé? Tu sú tri hlavné výhody pre uzavretie životného poistenia, ktoré môžete zvážiť:

  • Finančná ochrana pred nástrahami života.

Nemôžete mať kontrolu nad tým, čo budúcnosť prinesie, môžete však byť pripravení. V prípade, že už tu nebudete, môže suma poistného krytia (výplata peňazí) plynúca z Vašej poistnej zmluvy pomôcť Vašim blízkym pokryť náklady na nájomné alebo splátky hypotéky, platby za auto, výdavky na vzdelanie, dlhy z kreditných kariet, a dokonca aj na nákup potravín a zaplatenie iných účtov.

  • Dohodnuté mesačné poistné sa počas Vášho života nikdy nezvýši.

Môžete si byť istí, že sa mesačné poistné plynúce z Vašej zmluvy nikdy nezmení. Nastať tak môže iba v prípade, keď prestanete platiť poistné alebo sa rozhodnete zmeniť výšku poistného krytia. Mesačné poistné, ktoré ste si zvolili, je kalkulované v závislosti na Vašom veku, keď zmluva bola uzavretá, takže čím skôr si o životné poistenie zažiadate, tým nižšie potom budú Vaše mesačné splátky.

  • Celoživotná ochrana, a to aj v prípade, že zmeníte zamestnanie alebo sa zmení Váš zdravotný stav.

Pracovali ste príliš tvrdo na to, aby Vás zaskočila nečakaná udalosť. Výhody životného poistenia môžu poskytnúť finančnú ochranu v priebehu celého života. Aj keď sa Vaša práca alebo zdravotný stav zmení, Vaše poistné zostane rovnaké.