Životné poistenie Moji blízki PLUS

Máte záujem o životné poistenie Moji blízki?

Volajte bezplatnú linku 0800 601 450 alebo vyplňte formulár
Pracovné dni: Po – Pia 9:00 – 17:30
Budeme Vás kontaktovať.

O produkte

Chápeme emocionálne a finančné ťažkosti, ktorým rodina čelí pri strate blízkeho človeka. Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť životné poistenie „Moji blízki PLUS“ vďaka ktorému môžu vaši najbližší získať až 10 000 EUR a náročné obdobie zvládnuť bez finančných komplikácií. Taktiež zabezpečíme, aby bola platba spracovaná do 24 hodín vynímajúc soboty, nedele a sviatky po doručení kompletnej dokumentácie .

Nie sú potrebné žiadne lekárske prehliadky. Nezisťujeme Váš zdravotný stav! Ak ste vo veku od 40 do nedovŕšených 86 rokov, žiadosť bude schválená bez ohľadu na Váš zdravotný stav. Ak v priebehu prvých 24 mesiacov umriete prirodzenou smrťou (iná príčina ako úraz), príjemcovi vyplatíme všetko poistné, ktoré ste do tohto momentu uhradili. Po 24 mesiacoch sa vo všetkých prípadoch vyplatí plné poistné plnenie.

MOJI BLÍZKI PLUS

Hlavné výhody poistenia

Najčastejšie otázky

Musím podstúpiť lekárske vyšetrenie, aby som si mohol/a uzatvoriť toto poistenie?

Nie. Na rozdiel od osobných životných poistení, rizikové životné poistenie Moji blízki PLUS nevyžaduje žiadne lekárske vyšetrenia a nikto sa Vás pri uzatváraní poistenia nebude pýtať na Vaše zdravie.

Ako dlho trvá výplata poistného plnenia?

Akonáhle obdržíme kompletnú žiadosť o výplatu poistného plnenia, vrátane všetkých požadovaných dokumentov, bude príkaz k výplate poistného plnenia zadaný do 24 hodín od doručenia tejto kompletnej žiadosti. Táto lehota nezahŕňa soboty, nedele a štátne sviatky.


Koľko za životné poistenie Moji blízki PLUS zaplatím mesačne?

Výška mesačného poistného záleží na vašom veku, výške zvoleného poistného plnenia a na spôsobe, akým sa rozhodnete svoje poistné platiť. Zavolajte nám na bezplatné telefónne číslo 0800 601 450 alebo využite webový formulár vyššie a my vám poskytneme konkrétnu ponuku pripravenú na Vašu mieru.

Aké výhody prináša toto životné poistenie?

Rizikové životné poistenie Moji blízki PLUS poskytne vašej rodine finančnú podporu v prípade vášho úmrtia, čo jej môže pomôcť uhradiť výdavky spojené s vaším pohrebom a ďalšie nepredvídané náklady v závislosti na výške poistného plnenia, ktoré si zvolíte.

Strata milovanej osoby je veľmi nepríjemný životný zážitok. Bez dôkladnej prípravy môže okrem iného priniesť finančné problémy.

Pomocou životného poistenia Moji blízki PLUS môžete zaistiť, že Vaša rodina v prípade Vášho úmrtia dostane dodatočnú finančnú podporu, čo jej umožní vyrovnať prípadné finančné záväzky.

Som zdravý/á. Na čo by som potreboval/a rizikové životné poistenie?

Nikto nevie, čo sa môže stať. Čím skôr si dohodnete životné poistenie, tým skôr budete mať istotu, že v prípade vašej smrti, či už z dôvodu choroby alebo náhodného úrazu, bude Vaša rodina dostatočne chránená v okamihu, keď to bude potrebné.

Pretože sa výška mesačného poistného vypočítava na základe vášho veku a zvolenej čiastky poistného plnenia, čím skôr sa poistíte, tým nižšie bude mesačné poistné.

Informácie na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky (VPP) a informačný dokument (PID)

Hodnotenie

Čo o nás hovoria klienti