4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450
Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

7 spôsobov ako sa menej stresovať ak ste rodičom

7 spôsobov ako sa menej stresovať ak ste rodičom

Nepochybujeme, že byť rodičom je jednou z najkrajších vecí, ktoré ponúka sám život ale ani ten sa neobíde bez svojich tradičných stresov a obáv. A tieto treba vedieť efektívne zvládať!

Preto sme sa rozhodli, že Vám predstavíme 7 spôsobov, ako môžu rodičia lepšie zvládať stress, dôsledkom čoho budú zdravší, šťastnejší a všeobecne menej vystresovaní.

 

1    Naučte sa rozoznávať stresové signály

Naučiť sa rozoznať signály, kedy začínate byť pod príliš veľkým tlakom Vám pomôže vnímať a zvládať veci lepšie ešte predtým ako začnú Vás a Vašich najbližších negatívne ovplyvňovať. 
Uistite sa, že viete rozoznať  bežné príznaky stresu akými sú: zvýšenie krvného tlaku, vyššia srdcová frekvencia, strata nálady, nadmerná podráždenosť alebo problémy správne sa rozhodovať a racionálne uvažovať.

 

2    Meditujte

Meditácia je skvelým spôsobom, ako zrelaxovať od každodenného tlaku byť mamou. Urobte si čas, aby ste úplne vypli a vycvičte svoju myseľ a telo, aby si dalo prestávku od vecí a malo čas sa zotaviť. 

Často stačí len 10 minút meditácie, ktorá môže spôsobiť obrovský rozdiel v zlepšení Vašej nálady a produktivity. Aj keď nie je vždy jednoduché nájsť si čas, najmä ak máte ako rodič na starosti milión vecí ale bude to pre Vás dlhodobo veľmi užitočné.

 

3    Delegujte

Pravdepodobne sa ako rodič často cítite, že si na seba beriete príliš veľa zodpovednosti a snažíte sa urobiť všetko sami. Je to prirodzené, pretože chcete pre svoju rodinu len to najlepšie!
Ale to je často kontraproduktívne. Ak máte príliš veľa práce a zodpovednosti, ktoré jeden človek nemôže sám zvládnuť bude najlepšie, ak sa naučíte delegovať prácu aj na iných členov rodiny.  

 

4    Nesnažte sa byť perfektným

Je prirodzené, že každý rodič chce pre svoje deti len to najlepšie a zvyčajne sa cíti byť pod tlakom aby bolo všetko tak ako má byť. V každej oblasti rodičovstva - po celý čas!

Neustále úsilie o dokonalosť môže často viesť k nadmernému stresu, čo môže mať negatívny vplyv nielen na Vás, ale aj na blízkych okolo Vás. Takže prijmite fakt, že aj ako rodič, ktorý bezpodmienečne ľúbi svoje deti, nemôže urobiť všetko a vždy správne. Zmierte sa s tým, že budete robiť chyby. Toto prijatie môže byť ďalším kľúčovým krokom pri znižovaní stresu a obáv z rodičovstva.

 

5    Cvičenie

Bez ohľadu na to, čo Vás stresuje alebo znepokojuje, cvičenie je jednou z najdôveryhodnejších metód znižovania stresu a zlepšenia Vášho celkového stavu mysle a zdravia - a ani ako rodič, nie ste žiadnou výnimkou.

Je pochopiteľné, že je náročné nájsť si čas na udržanie pravidelného pohybového režimu, najmä keď máte deti a domácnosť. Je to však ďalší príklad, ak sa snažíte nájsť nejaký čas pre seba a svoje osobné potreby ako rodič. Je to dobrá dlhodobá investícia.

Jednoducho povedané, pravidelné cvičenie zníži stres a zlepší Vaše zdravie. To môže zase pomôcť Vám dokázať poskytnúť Vašim deťom a blízkym všetku podporu a pomoc, ktorú od Vás oni potrebujú vo všetkých oblastiach ich života.

 

6    Vyhľadajte podporu
 
Všetci vieme, že tlak a požiadavky na výchovu detí sú niekedy obrovské a rovnako ako akýkoľvek iný problém  je vždy lepšie ak ho zdieľame a diskutujeme o ňom s ostatnými ľuďmi, ktorí rovnako zmýšľajú a každý deň čelia rovnakým či podobným problémom. To je presne oblasť, v ktorej dokážu pomôcť podporné skupiny a siete iných rodičov. 

Niekedy je skvelé hovoriť o problémoch, ktorým vo Vašom rodičovstve čelíte s inými ľuďmi, ktorí Vás budú počúvať a mať reálny záujem zistiť viac a poradiť Vám. Diskusia o podobných problémoch s ostatnými Vám okamžite zlepší náladu a pomôže zmierniť stres, ktorý možno pociťujete. 

 

7    Ochráňte svoje deti tým správnym poistným krytím

Zo všetkých starostí, ktoré ako rodič máte, tá najväčšia zo všetkých možno je, ako Vaše deti zvládnu fakt, ak im už nebudete môcť poskytnúť pomoc a podporu, ktorú potrebujú a na ktorú sú zvyknuté.
Je to prirodzená obava a každý milujúci rodič ju voči svojim deťom pociťuje. Existujú však spôsoby ako znížiť obavy a stres, ktoré by ste mohli v takomto období pociťovať. Jedným z kľúčových spôsobov, ako zaistiť aby boli Vaše deti dostatočne chránené je správne poistné krytie.

Pohodlné zabezpečenie si životného poistenia zmierňuje obavy tým, že Vám poskytne vedomie, že Vaši blízki dostanú paušálnu sumu na pokrytie pohrebných nákladov alebo akýchkoľvek iných výdavkov, keď tu už s nimi nebudete.

Ďalej môžete svoje deti ochrániť finančne tak, že nájdete aj iné formy krytia. Napríklad poistenie pre prípad invalidity, ktoré pomôže, ak nebudete môcť vykonávať svoje bežné pracovné povinnosti a Vaša schopnosť zabezpečiť Vaše deti bude ohrozená. 

Podľa štatistiky sa približne 1 zo 4 ľudí, počas svojho pracovného života stane zdravotne postihnutým v určitej časti sveta. Toto by malo byť hlavným dôvodom znepokojenia pre každého milujúceho rodiča, takže sa uistite, že ste dostatočne informovaný. Ak ste tak samozrejme ešte neurobili.

Seriózne sa zamyslite sa nad finančnou budúcnosťou Vašich detí ešte dnes. Zavolajte nám a informujte sa o možnostiach vytvorených pre každý rozpočet.

1  Council for Disability Awareness http://www.disabilitycanhappen.org/chances_disability/disability_stats.asp


Zpět na předchozí záznamy

 
Nasledujte nás

4Life Direct You Tube

Poisťovateľom je spoločnosť Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, so sídlom Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár. Poisťovateľ je vedený Národnou bankou Slovenska ako poisťovňa z iného členského štátu EÚ oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.

4LIFE DIRECT SVET