Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a podnet na kontaktovanie

Súhlasím, aby ma spoločnosť 4Life Direct Insurance Services s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava 1, IČO: 47 894 288 (ďalej aj „4Life Direct“) kontaktovala na mnou uvedenom kontaktnom telefónnom čísle a/alebo emailovej adrese za účelom informovania o svojich službách a poistných produktoch spoločnosti Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, so sídlom 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár, reg. č. 101001 (ďalej aj „Red Sands“) a za účelom ponuky týchto poistných produktov.  

Beriem na vedomie, že kontaktovaný/á budem spoločnosťou 4Life Direct, finančným agentom spoločnosti Red Sands, dodávateľa poistných produktov.

V  súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracúvaním mnou uvedených osobných údajov pre vyššie uvedené účely spoločnosťou 4Life Direct a spoločnosťou Red Sands.

Súhlas udeľujem do odvolania.

Cookies

Tieto webové stránky môžu používať "cookies", čo sú malé dátové súbory uložené vo Vašom počítači alebo v inom počítači pre použitie so softvérom Vášho webového prehliadača. Cookies poskytujú užívateľovi prístup k funkciám ako je napríklad odoslanie formulára a výber jazyka, ktoré sú k dispozícii na týchto webových stránkach.
Prijatím týchto podmienok používania a tiež prístupom a používaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním vyššie zmieňovaných cookies. S používaním cookies môžete tiež súhlasiť nastavením, ktoré urobíte vo Vašom webovom prehliadači. Ak si neželáte prijať používanie cookies, musíte z týchto webových stránok odísť alebo vypnúť funkciu pre cookies v nastavení Vášho webového prehliadača. Vezmite prosím na vedomie, že bez cookies môže byť funkčnosť webových stránok narušená.

Nasledujte nás

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life DIRECT SVET