4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450
 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a podnet na kontaktovanie

Súhlasím, aby ma spoločnosť 4Life Direct Insurance Services s.r.o., so sídlom Štetinova 4, 811 06 Bratislava 1, IČO: 47 894 288 (ďalej aj „4Life Direct“) kontaktovala na mnou uvedenom kontaktnom telefónnom čísle a/alebo emailovej adrese za účelom informovania o svojich službách a poistných produktoch spoločnosti Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited, so sídlom 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár, reg. č. 101001 (ďalej aj „Red Sands“) a za účelom ponuky týchto poistných produktov.  

Beriem na vedomie, že kontaktovaný/á budem spoločnosťou 4Life Direct, finančným agentom spoločnosti Red Sands, dodávateľa poistných produktov.

V  súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracúvaním mnou uvedených osobných údajov pre vyššie uvedené účely spoločnosťou 4Life Direct a spoločnosťou Red Sands.

Súhlas udeľujem do odvolania.

Pre úplné znenie Pravidiel ochrany osobných údajov 4Life Direct kliknite tu.

Cookies

Tieto webové stránky môžu používať "cookies", čo sú malé dátové súbory uložené vo Vašom počítači alebo v inom počítači pre použitie so softvérom Vášho webového prehliadača. Cookies poskytujú užívateľovi prístup k funkciám ako je napríklad odoslanie formulára a výber jazyka, ktoré sú k dispozícii na týchto webových stránkach.
Prijatím týchto podmienok používania a tiež prístupom a používaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním vyššie zmieňovaných cookies. S používaním cookies môžete tiež súhlasiť nastavením, ktoré urobíte vo Vašom webovom prehliadači. Ak si neželáte prijať používanie cookies, musíte z týchto webových stránok odísť alebo vypnúť funkciu pre cookies v nastavení Vášho webového prehliadača. Vezmite prosím na vedomie, že bez cookies môže byť funkčnosť webových stránok narušená.

Pre úplné znenie Podmienok 4Life Direct o využití a zhromažďovaní cookies kliknite tu.

Aktualizované dňa: 31 stycznia 2018

Nasledujte nás

4Life Direct You Tube

Poisťovateľom je spoločnosť Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, so sídlom Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár. Poisťovateľ je vedený Národnou bankou Slovenska ako poisťovňa z iného členského štátu EÚ oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.

4LIFE DIRECT SVET