4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450
Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Denné nemocničné dávky

Keď ležíte v nemocnici pri zotavovaní sa z úrazu alebo choroby, nie je nič krajšie ako dostať pohľadnicu či kvety od rodiny a priateľov. Nebolo by tiež skvelé dokázať sa plne sústrediť na zotavenie bez starostí o účty, ktoré jednoducho nepočkajú a musia byť zaplatené?

Produkt „Denné nemocničné dávky“ je navrhnutý tak, aby Vám s týmito obavami pomohol. Pri hospitalizácii dlhšej ako 2 dni  v dôsledku úrazu sa vypláca až do 75 EUR za každý deň strávený v nemocnici a mesačné poistné je cenovo dostupné.

Prečo si vybrať poistenie Denné nemocničné dávky?

 

 

 

Denná platba v hotovosti až do  výšky 75 EUR aj pri pobytoch do 90 dní

Ak ste vo veku od 18 do nedovŕšených 76 rokov, Vašu žiadosť schválime aj napriek Vášmu zdravotnému stavu

Pri žiadosti o uzatvorenie poistenia neskúmame Váš zdravotný stav

výnimkou sú len skôr existujúce zdravotné okolnosti

Poskytneme 10 %-ný bonus v hotovosti každých 5 rokov bez nároku v prípade, že zmluva je platná aj na konci 5 ročného obdobia a nebolo počas 5 rokov vyplatené žiadne poistné plnenie

Krytie je možné zabezpečiť pre celú rodinu

 

 

Aby to bolo ešte jednoduchšie, toto poistenie môžete získať z pohodlia Vášho domova.

Pozrite si náš dokument s kľúčovým obsahom pre úplné a podrobné informácie a vylúčenia. Dokument je dostupný tu.

Získajte všetky podrobnosti

Všetky produktové dokumenty vrátane Všeobecných poistných podmienok sú dostupné v sekcii dokumentov.

Ako požiadať o vyplatenie poistenia

Hlavné dokumenty pri žiadosti:

 
Nasledujte nás

4Life Direct You Tube

Poisťovateľom je spoločnosť Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, so sídlom Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár. Poisťovateľ je vedený Národnou bankou Slovenska ako poisťovňa z iného členského štátu EÚ oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.

4LIFE DIRECT SVET