4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450
Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Úrazové poistenie

Žiaľ žijeme vo svete, kde k nešťastným nehodám dochádza každý deň. Každý rok kvôli nehodám zomrú alebo sa stanú invalidmi tisíce ľudí. Nehody a vonkajšie príčiny sú jedným z hlavných dôvodov úmrtí a invalidity u mužov, ktorí majú od 45 do 49 rokov *. Ak utrpíte invalidné zranenia v dôsledku nehody a nemôžete naďalej pracovať vo Vašom súčasnom zamestnaní alebo v oblasti, v ktorej ste vyškolený alebo v ktorej máte skúsenosti. Čo by to znamenalo pre Vás a Vašich blízkych? Ako by ste sám dokázali finančne podporiť seba a svojich blízkych? Úrazové poistenie Vám môže pomôcť práve s tým. Poskytuje peniaze na pomoc nahradiť časť stratenej mzdy, účtov za lekársku starostlivosť, špeciálne lekárske vybavenie, prípadne potrebné zmeny Vášho domova alebo akýmkoľvek iným potrebným spôsobom. Ste chránený pred celkovou a trvalou invaliditou, vážnymi popáleninami, zlomeninami a hospitalizáciou v dôsledku nehody. Môžete získať až 20 000 EUR, ktoré budú vyplatené preto, aby sme pomohli Vám a Vašim blízkym s budúcnosťou.

* – Zdroj: https://slovak.statistics.sk: Príčiny smrti 2016

Prečo si vybrať „Úrazové poistenie“?

Zvoľte si krytie až do výšky 20 000 EUR

Dvojnásobná suma poistného plnenia v prípade úrazu v dôsledku cestovania ako cestujúci

Poistné plnenie je vyplácané do 7 pracovných dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti o výplatu poistných plnení

Mesačné poistné je cenovo dostupné

Ak ste vo veku od 18 do nedovŕšených 71 rokov. Vašu žiadosť schválime aj napriek Vášmu zdravotnému stavu

Pri žiadosti nepreverujeme Váš zdravotný stav 

výnimkou sú skôr existujúce zdravotné okolnosti 

 

Aby to bolo ešte jednoduchšie, toto poistenie môžete získať z pohodlia Vášho domova

Pozrite si náš dokument s kľúčovým obsahom pre úplné a podrobné informácie a vylúčenia. Dokument je dostupný tu

Získajte všetky podrobnosti

Všetky produktové dokumenty vrátane Všeobecných poistných podmienok sú dostupné v sekcii dokumentov.

Ako požiadať o vyplatenie poistenia

Hlavné dokumenty pri žiadosti:

  • Formuláre k poistnej udalosti - kliknite sem
  • Súvisiace lekárske záznamy
  • Súvisiace záznamy o úraze alebo iná dokumentácia potvrdzujúca úraz
  • V prípade trvalej invalidity- doloženie originálu alebo notársky overenej kópie rozhodnutia o invalidite aspoň v rozsahu 70 %
 
Nasledujte nás

4Life Direct You Tube

Poisťovateľom je spoločnosť Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, so sídlom Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár. Poisťovateľ je vedený Národnou bankou Slovenska ako poisťovňa z iného členského štátu EÚ oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.

4LIFE DIRECT SVET