4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450
Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Zabezpečenie pri nehode

Ak zomriete pri nehode, kto bude vlastne trpieť? Nie je to niečo, na čo chceme myslieť, ale ako by sa Vaša rodina vyrovnala s tým, keby ste už neboli medzi nami? Aj keď peniaze nie sú v živote všetko, je to starosť, ktorú nechcete nechať svojim blízkym. Žiaľ, každý rok zomrú pri nehodách tisíce ľudí. Štatistiky ukazujú, že nehody sú jednou z hlavných príčin úmrtí u mužov. *V roku 2016 prišlo na slovenských cestách v priemere o život 5 ľudí týždenne.

Vďaka životnému poisteniu „Zabezpečenie pri nehode“ môžu Vaši blízki získať jednorazové poistné plnenie  až do výšky 50 000 EUR, aby im v ťažkej chvíli pomohlo. Život je nepredvídateľný a nikdy neviete, čo sa môže stať. Oplatí sa byť pripravený.

Prečo si vybrať plán Zabezpečenie pri nehode?

Poistné plnenie od 10 000 Eur do 50 000 Eur

Vaši najbližší obdržia finančné prostriedky do 7 pracovných dní od schválenia poistnej udalosti 

Pri žiadosti neskúmame Váš zdravotný stav

Ak ste vo veku od 18 do nedovŕšených 70 rokov Vaša žiadosť o toto poistenie nemôže byť zamietnutá. V prípade uzatvorenia poistenia, sme schopní zaručiť obnovenie Vášho poistenia až do veku 80 rokov

Mesačné poistné je cenovo dostupné

Pridajte Vášho manžela/manželku, druha/ družku a mesačné poistné bude výhodnejšie

* – Zdroj: https://www.minv.sk: Dopravná nehodovosť a následky za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015.

Aby to bolo ešte jednoduchšie, môžete získať toto poistenie z pohodlia Vášho domova

Pozrite si náš dokument s kľúčovým obsahom pre úplné a podrobné informácie a vylúčenia. Dokument je dostupný  tu.

Získajte všetky podrobnosti

Všetky produktové dokumenty vrátane Všeobecných poistných podmienok sú dostupné v sekcii dokumentov

Ako požiadať o vyplatenie poistenia

Hlavné dokumenty pri žiadosti:

  • Formuláre k poistnej udalosti - kliknite sem
  • Kópia úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí poisteného
  • Kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí
  • Kompletne vyplnené tlačivo: “Hlásenie poistnej udalosti” s úradne overeným podpisom totožnosti každej oprávnenej osoby
 
Nasledujte nás

4Life Direct You Tube

Poisťovateľom je spoločnosť Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, so sídlom Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár. Poisťovateľ je vedený Národnou bankou Slovenska ako poisťovňa z iného členského štátu EÚ oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.

4LIFE DIRECT SVET