Produkty

Úrazové poistenie

Choroba či úraz sa nedajú naplánovať. To sú práve tie chvíle, v ktorých potrebujeme lekársku starostlivosť.

 

Nehody a vonkajšie príčiny sú jedným z hlavných dôvodov úmrtí a invalidity u mužov, ktorí majú od 45 do 49 rokov*

Úrazové poistenie garantuje:

 • Uzatvorenie poistenia bez preverovania Vášho zdravotného stavu

Pokiaľ máte od 18 do nedovŕšených 71 rokov, Vaša žiadosť nemôže byť zamietnutá bez ohľadu na Váš zdravotný stav. Poistná ochrana trvá po celý Váš život, pokiaľ je poistné riadne uhrádzané.

 • Poistné sa nikdy nezvyšuje

Vaše poistné sa nikdy zo strany poisťovateľa nezvýši- bez ohľadu na Váš vek, zdravotný stav, či iné dôvody

 

Úrazové poistenie má aj ďalšie výhody:

 • Cenovo dostupné poistné
 • Poistná suma nikdy neklesne
 • Môžete sa poistiť individuálne alebo poistite aj Vášho partnera ( manžela/ manželku ALEBO druha/ družku) a poistné bude zvýhodnené
 • Žiadosť môžete podať telefonicky – z pohodlia Vášho domova
 • Poistné plnenie až do 20 000 EUR?
* Zdroj: https://slovak.statistics.sk: Príčiny smrti 2016
 • Poistné plnenie do 20 000 EUR.  
 • Vyberte si poistnú sumu, ktorá zodpovedá Vašim potrebám i finančným možnostiam – v závislosti od veku, až do 20 000 Eur.
 • Posititeľ vyplatí poistné plnenie v prípade, že poistený utrpel úraz a prežije aspoň 14 dní od dátumu nehody.
 • Poistné plnenie za hospitalizáciu sa vypláca jedine v prípade hospitalizácie dlhšej ako 2 dni.
  Pri úmrtí spôsobenom úrazom Vám bude vyplatené dvojnásobné poistné plnenie. Ak ste si napríklad vybrali poistnú sumu 10 000 Eur a umriete na následky nehody, Vaši najbližší majú nárok na poistné plnenie vo výške 20 000 Eur.
 • Rozhodnite sa pre individuálne poistenie, alebo do poistky zahrňte aj manželku/manžela alebo druha/družku.


Ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám svoje údaje a my sa Vám ozveme, keď Vám to bude vyhovovať. K ničomu sa tým nezaväzujete.

 • Využite výhody platenia formou inkasa – ide o jednoduchý a pohodlný spôsob platby poistného
 • Nemusíte vypĺňať poštové poukazy
 • Ak sa rozhodnete pre inkaso, úhrada sa zrealizuje automaticky a Vy sa o nič nemusíte starať. Nebudete musieť vypĺňať poukazy, ani chodiť na poštu.
 • Ušetrite peniaze
 • Ak si vyberiete inkaso, mesačné poistné Vám znížime o 1 Euro mesačne, čo je až 12 EUR ročne. V dnešnej dobe človek zváži každý zaplatený cent. Poisťovateľ aj týmto spôsobom berie ohľad na Vašu peňaženku a uľahčuje Váš život.
 • Začnite využívať inkaso už dnes
 • Po autorizácii inkasa sa začne uhrádzať poistné z Vášho účtu – každý mesiac, presne vo Vami zvolený deň. Súhlas s inkasom si môžete stiahnuť tu. Nezabudnite, že fyzický dátum úhrady môže byť v jednotlivých mesiacoch rozdielny, a to z dôvodu štátnych sviatkov alebo víkendových dní.
 • Poistné môžete platiť aj prostredníctvom SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva) platby alebo poštovým poukazom. Ak sa rozhodnete pre tento spôsob platby, spolu s poistnou zmluvou Vám zašleme aj poštové poukazy.  A aby sme to ešte zjednodušili, všetky platby realizované poštou sú oslobodené od poplatkov.
 • Ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám svoje údaje a my sa Vám ozveme, kedy Vám to bude vyhovovať. K ničomu sa tým nezaväzujete.
Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje
*
*
*
*
OK

Dokumenty k stiahnutiu

Kontakt

Ocenenia

 

Nasledujte nás

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life DIRECT SVET