4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450
Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje

4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Kontaktné údaje 4Life Direct

Hlásenie poistných udalostí a klientsky servis

Zavolajte na číslo: 02 20 922 555

Pre klientsky servis zašlete email na: klient@4lifedirect.sk

Pre vybavenie poistnej udalosti zašlite email na: poistne.udalosti@4lifedirect.sk

 

Pondelok až piatok od 8:00 do 16:30

Kde nás nájdete

4Life Direct Insurance Services s.r.o

Dunajská 8

811 08 Bratislava 1

 


Veríme, že nikdy nebudete mať dôvod na reklamáciu, ale ak áno, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme Váš problém vyriešili. Pokiaľ chcete podať reklamáciu, prosím kontaktujte nášho interného manažéra Oddelenia reklamácií a poskytnite mu číslo Vašej poistky, aby Vaša reklamácia bola čo najrýchlejšie vybavená. Vašu reklamáciu alebo otázku bude vybavovať kompetentný pracovník.
Našim cieľom je, aby boli klienti spokojní s našimi službami a prístupom. Pre neustále skvalitňovanie našich služieb, s cieľom nepretržitého zvyšovania spokojnosti klientov. Každá spätná väzba, súvisiaca s nami ponúkanými produktmi, službami, spolupracovníkmi alebo s postupmi našej  spoločnosti, je pre nás veľmi dôležitá. Bez ohľadu na to, či sú tie informácie pozitívne alebo negatívne, pristupujeme ku každej zodpovedne so zvýšenou pozornosťou. 
Zavolajte na číslo: 02 20 922 555

 
Nasledujte nás

4Life Direct You Tube

Poisťovateľom je spoločnosť Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited, so sídlom Level 3 Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár. Poisťovateľ je vedený Národnou bankou Slovenska ako poisťovňa z iného členského štátu EÚ oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky.

4LIFE DIRECT SVET