Kto sme

Partneri 4Life Direct - Skupina Red Sands

Ako nezávislý sprostredkovateľ životného poistenia môžeme pre klientov vyberať poisťovacie spoločnosti bez akýchkoľvek obmedzení. Najdôležitejšie však je, že klient ostáva vždy na prvom mieste. Práve preto musia byť spoločnosti, pre ktoré sa rozhodneme, riadené podľa rovnakých princípov jednoduchosti, pohodlia a dostupnosti.

Výber poisťovacej skupiny Red Sands bol preto jednoznačnou voľbou. Zdieľajú našu víziu, ponúkajú kvalitné poistné produkty a disponujú finančnou silou a dôveryhodnosťou, ktorú by ste od veľkej medzinárodnej skupiny očakávali.

Red Sands ponúka širokú paletu produktov a služieb v mnohých trhových segmentoch. V súčasnosti má skupina v Európe vyše 1 milióna klientov a v roku 2015 vyplatila plnenie v celkovej hodnote viac ako 58 miliónov libier. Jej sila pramení zo zázemia, ktoré jej poskytuje medzinárodná poisťovacia skupina s vyše 6,5 miliónom klientov  na celom svete a aktívami prevyšujúcimi 1 miliardu Eur.

S Red Sands ste v správnych rukách, pretože:

  • Dodržiava všetky smernice a nariadenia Európskej Únie a má oprávnenie upisovať riziká priamo v každej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru.
  • Je oprávnená vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky na základe oznámenia o poskytovaní cezhraničných služieb Národnej banke Slovenska v súlade so slovenskou legislatívou a legislatívou Európskej Únie pre oblasť poistenia.
  • Je členom Britskej asociácie poisťovní (Association of British Insurers) a súčasťou systému kompenzácie vo finančných službách (Financial Services Compensation Scheme).

Podporuje aktivity a dodržiava ustanovenia Úradu ombudsmana pre finančné služby a Združenia na ochranu práv spotrebiteľov na Slovensku.

Red Sands v súčasnosti vlastní aktíva presahujúce 103 miliónov libier a udržiava rezervu nad hranicou solventnosti, ktorú požaduje Európska Únia.

Opravte prosím nasledujúce nesprávne údaje
*
*
*
*
OK

Dokumenty k stiahnutiu

Kontakt

Ocenenia

 

Nasledujte nás

4Life Direct Facebook.com 4Life Direct You Tube

4Life DIRECT SVET