4Life Direct - Úvodná stránka
Zavolajte teraz
0800 601 450

K vyplateniu poistného plnenia potrebujeme:

 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie poistnej udalosti"  - K stiahnutiu tu
 • Vyplnené tlačivo "Hlásenie poistnej udalosti – ďalšie oprávnené osoby"  - K stiahnutiu tu
 • Overená kópia úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí poisteného
 • Kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
 • Kontakt na lekára, u ktorého mala poistená osoba vedenú zdravotnú dokumentáciu
 • Overená kópia občianskeho preukazu oprávnenej osoby/oprávnených osôb, v prípade, že nie je k dispozícii stačí overená kópia cestovného pasu
 • Policajná správa, pokiaľ bola spísaná
 • Pitevná správa, ak bola vykonaná pitva

Pokiaľ bola dôvodom úmrtia nehoda, pripojte, prosím, aj nasledovné dokumenty:

 • Lekárske správy, pokiaľ boli vyhotovené po nehode
 • Zápisnica zamestnávateľa resp. Inšpektorátu práce, pokiaľ bola vyhotovená
 • Zápisnica z nehody, pokiaľ bola vyhotovená
 • Kontaktujte nás s uvedenými dokumentmi

* 4Life direct si vyhradzuje právo vyžiadať v prípade potreby aj inú dokumentáciu za účelom preukázania poistnej udalosti

4LIFE DIRECT SVET