4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Životné poistenie chráni Vašich milovaných.

Životné poistenie chráni Vašich milovaných. Ale koho môžeme určiť ako oprávnené osoby na poistke?

 

Za prvé, gratulujeme k zakúpeniu životného poistenia! Urobili ste dôležitý krok tým, že ste ochránili Vašich milovaných. Každá životná poistka vyžaduje, aby ste si určili oprávnené osoby. Oprávnená osoba zo životného poistenia je zvyčajne osoba alebo ľudia, ktorí dostanú výplatu poistného plnenia po Vašej smrti. Môžete tiež určiť viac ako jedného príjemcu, rovnako ako percento, ktoré chcete každému z nich zanechať – napríklad môžete určiť 50% manželovi a 50% dieťaťu.

záverečné tipy

  • Buďte špecifický.

Namiesto pomenovania “môj manžel” alebo “moje deti” ako oprávnené osoby uveďte ich úplné mená a dátumy narodenia. To ušetrí veľa času, pretože poisťovňa nemusí dohľadávať informácie.

  • Pravidelne kontrolujte svoje oprávnené osoby.

Je dobré, aby ste svoje oprávnené osoby prehodnotili raz ročne, napríklad po veľkých životných udalostiach, ako je manželstvo, rozvod, narodenie dieťaťa alebo smrť v rodine.

  • Oznámte svoje priania.

Dajte vedieť Vašim oprávneným osobám aké sú Vaše zámery s poistným plnením a taktiež im nadiktujte číslo Vašej poistnej zmluvy.