4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Pre uľahčenie hľadania, všetky potrebné dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Jednoducho si ich stiahnite a uložte do svojho počítača. K dispozícii sú všetky VPP a žiadosti.

STIAHNUŤ DOKUMENT - formát PDF:

Všeobecné poistné podmienky (VPP) – stiahnuť PDF (125KB)

Jednoročné „Úrazové poistenie“ Všeobecné poistné podmienky (VPP) – stiahnuť PDF (109KB)

Žiadosť o uzatvorenie poistenia – stiahnuť PDF (702KB)

Hlásenie škodovej udalosti – stiahnuť PDF (735KB)

Vyhlásenie lekára - stiahnuť PDF (212KB)

Splnomocnenie- stiahnuť PDF (430KB)

Dôležitá informácia pre všetkých klientov. V priebehu trvania mimoriadnych opatrení môžete byť Vy a Vaša rodina v absolútnom pokoji, nakoľko Vaše životné poistenie nie je ovplyvnené situáciou spôsobenou šírením ochorenia Covid-19. Ste stále krytí za rovnakých podmienok platných pri uzatvorení Vašej poistnej zmluvy. 4Life Direct je tu vždy pre Vás a Vašu rodinu.