First-Section4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

third-section

Sme presvedčení, že každý na Slovensku by mal mať prístup k cenovo dostupnému poisteniu, ktoré je jednoduché a ľahko pochopiteľné. Poskytovať našim blízkym finančnú podporu v ťažkej dobe je niečo, čo by sme všetci mali byť schopní realizovať. Poistenie nemusí byť zložité, čo je aj dôvod, prečo sú produkty ponúkané priamo vám jednoduché a ľahko použiteľné bez finančného žargónu. Uzatvorenie poistenia môže byť mätúce a časovo náročné, a preto tvrdo pracujeme, aby bol tento proces čo najľahší a bez akéhokoľvek stresu. Jednoducho vyplňte formulár „Zavolajte mi späť“ a jeden z našich príjemných zamestnancov call centra Vás bude kontaktovať. Už to nemôže byť jednoduchšie.

Našou snahou je umožniť obyvateľom Slovenska príležitosť chrániť seba aj svojich blízkych pomocou cenovo dostupného a kvalitného poistenia, a preto sme hrdí na to, že sme zmluvným zástupcom poisťovateľa Red Sands Group, s viac ako 3 miliónmi poistencov v celej Európe a s vyplatenými nárokmi vo výške viac ako 67 miliónov EUR len v roku 2016, je táto skupina jednou z najrýchlejšie rastúcich celoživotných poisťovní vo východnej Európe.