Milí klienti, radi by sme vás požiadali, aby ste dbali na svoje zdravie a bezpečnosť a nenavštevovali nás na pobočke. Radi s Vami vyriešime všetko potrebné telefonicky, emailom alebo korešpondenčne v pracovné dni od 8:00 do 16:30. Ďakujeme. Spolu to zvládneme.
utrápená žená sedí na gauči a oproti nej človek spisuje dokument

Čo robiť, keď nemáme peniaze na zaplatenie poslednej rozlúčky?

Friday, 23 October 2020

Vyrovnať sa zo stratou milovanej osoby je veľmi ťažké. O to ťažšie je vedomie, že drahému zosnulému nemôžeme zariadiť dôstojnú poslednú rozlúčku, ktorú by si zaslúžil. Narastajúce náklady na pohreb spôsobujú, že sa čím ďalej viac rodín dostáva do situácie, kedy si nemôžu jeho zaplatenie dovoliť.

Priemerná suma pohrebu sa pohybuje okolo 1400€ (v závislosti na konkrétnej obci, pozn. red.), čo je viac ako dvojnásobok priemerného mesačného dôchodku. Keď si zároveň vezmeme, že príspevok na pohreb v súčasnosti činí cca 80€, cena bude stále vysoká. Nie každý môže takú sumu okamžite zo svojho rozpočtu uvoľniť. Čo sa teda stane, keď zomriete a Vaša rodina si nebude môcť dovoliť vám poslednú rozlúčku zaplatiť?

Pohreb na splátky? Nič neobvyklé

Podľa zákona o pohrebníctve musí byť s ľudskými ostatkami narábané dôstojne a v súlade s ľudskou etikou. Pohrebné služby sú si vedomé finančnej záťaže, ktorá po smrti milovanej osoby padá na jeho najbližších, preto niektoré z nich ponúkajú tzv. Splátkový kalendár. Pozostalí z celkovej sumy pohrebu zaplatia určitú časť a zvyšok doplácajú v pravidelných splátkach.

 Našetrené peniaze na bankovom účte ako súčasť dedičského konania

S pribúdajúcim vekom si človek prítomnosť smrti uvedomuje čoraz viac, a preto starší ľudia majú tendencie si na svoj pohreb šetriť. Neuvedomujú si však, že po ich smrti môžu byť ich účty zmrazené a peniaze na nich uložené pôjdu do dedičského konania. Môže sa teda stať, že hoci máte na svojom účte dostatok financií na dôstojnú rozlúčku, Vaši najbližší nebudú môcť tieto peniaze použiť. Dedičské konanie sa môže ťahať aj niekoľko mesiacov, zatiaľ čo náklady na pohreb je nutné zaplatiť spravidla do týždňa od úmrtia.

Sociálny pohreb- alebo kedy majú obce pochovávaciu povinnosť

Ďalšou možnosťou je aj varianta sociálneho pohrebu. 

Jeho cena sa pohybuje v rozmedzí od 330 Eur do 400 Eur, v závislosti na zvyklostiach jednotlivej obce. V meste sa takýto účet môže navýšiť ešte výraznejšie. Ak zosnulý nemá žiadneho príbuzného, ktorý by sa po jeho smrti zhostil úlohy usporiadať mu pohreb, alebo jeho blízki nemajú na to potrebné peniaze, mesto sa o neho musí postarať. Prikazuje mu to Zákon o pohrebníctve, § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z., ktorý hovorí:

“Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.”

Bohužiaľ, ani toto nie je idálna varianta pohrebu. Mnohí ľudia majú o ňom navyše stále mylnú predstavu, a netušia, že aj keď budú mať sociálny pohreb, peniaze bude po ich úmrtí obec vymáhať od dedičov, ak zosnulý nejakých mal.

Držiace sa ruky

Darovanie tela na vedecké účely

Keďže nie vždy dokáže rodina zosnulej osoby zabezpečiť pohreb, naskytá sa aj možnosť darovania tela na výskumné účely, čo sa stáva čoraz štandardnejším v západných krajinách Európy a v USA. Ľudské telo na vedecké účely je na Slovensku možné darovať len na 2 miestach-a to primárne z dôvodu zabezpečenia maximálnej dôstojnosti osoby, ktorá sa telo rozhodla darovať. Je to možné len na anatomickom ústave Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach. Následne je telo pochované na náklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Čo mám teda urobiť, aby sa moja rodina do podobnej situácie nedostala?

Jednou z možností, ako zabezpečiť svoju rodinu a mať istotu, že budú mať peniaze v čase, keď ich najviac potrebujú, je uzatvorenie životného poistenia Moji Blízki od spoločnosti 4Life Direct. Peniaze z poistného plnenia nespadajú do dedičského konania a sú oslobodené od dane. Navyše sú peniaze z poistného plnenia vyplatené už do 24 hodín od dodania potrebných dokumentov, takže Vaša rodina bude môcť prežiť obdobie po Vašom odchode v pokoji, s tichou spomienkou na Vás a nebude sa musieť stresovať, kde do týždňa zohnať dostatok financií na zorganizovanie dôstojnej rozlúčky, ktorú si zaslúžite.

Informujte sa o možnosti poistenia ešte dnes!

0800 601 450

Pokračovaním v prehliadaní našej stránky súhlasíte s využitím Cookies. Viac informácií nájdete na stránke Zásady používania súborov Cookie.PRIJAŤ