4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Vitajte v časti blog. Sme si vedomí, že život prináša mnoho otázok, a preto Vám chceme pomôcť ich zodpovedať v zaujímavých článkoch o zdraví, poistení prípadne o iných témach.