4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Žiaľ, žijeme vo svete, kde dochádza k nešťastným nehodám každodenne. Nehody sú jednou z hlavných príčin úmrtia a invalidity u mužov vo veku 45 až 49 rokov. * Zamyslite sa nad tým, ako by Váš život poznačilo, keby ste utrpeli invalidné zranenie v dôsledku nehody a nemohli by ste naďalej pracovať vo Vašom súčasnom zamestnaní? Zvládli by ste finančne podporiť samého seba? A čo Vaši najbližší? Práve pri takýchto životných situáciách Vám pomôže naše úrazové poistenie. Poskytne peniaze ako náhradu ušlej mzdy a zabezpečí Vám vyplatenie účtov za lekársku starostlivosť. Budete po celý čas trvania poistky finančne chránený pred trvalou invaliditou, vážnymi popáleninami, zlomeninami či hospitalizáciou v dôsledku nehody. Môžete získať až 20 000 EUR, ktoré Vám v prípade potreby zabezpečia finančne stabilnú budúcnosť.

* – Zdroj: https://slovak.statistics.sk: Príčiny smrti 2016

map

Zvoľte si krytie až do výšky 20 000 EUR

map

Dvojnásobná suma poistného plnenia v prípade úrazu v dôsledku cestovania ako cestujúci

map

Poistné plnenie je vyplácané do 7 pracovných dní odo dňa predloženia kompletnej žiadosti o výplatu poistných plnení

map

Mesačné poistné je cenovo dostupné

map

Ak ste vo veku od 18 do nedovŕšených 71 rokov. Vašu žiadosť schválime aj napriek Vášmu zdravotnému stavu

map

Pri žiadosti nepreverujeme Váš zdravotný stav Výnimkou sú skôr existujúce zdravotné okolnosti

"Aby to bolo ešte jednoduchšie, toto poistenie môžete získať z pohodlia Vášho domova."

Pozrite si náš dokument s kľúčovým obsahom pre úplné a podrobné informácie a vylúčenia. Dokument je dostupný tu.

Všetky produktové dokumenty vrátane Všeobecných poistných podmienok sú dostupné v sekcii dokumentov..

Hlavné dokumenty pri žiadosti:
  • Formulár pre hlásenie škodovej udalosti s úradne overeným podpisom žiadateľa - K stiahnutiu tu
  • Vyplnený formulár žiadosti – Vyhlásenie lekára - K stiahnutiu tu
  • Súvisiace lekárske záznamy
  • Súvisiace záznamy o úraze alebo iná dokumentácia potvrdzujúca úraz
  • V prípade trvalej invalidity- doloženie originálu alebo notársky overenej kópie rozhodnutia o invalidite aspoň v rozsahu 70 %