4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Ak zomriete pri nehode, kto bude vlastne trpieť? Nie je to niečo, na čo chceme myslieť, ale ako by sa Vaša rodina vyrovnala s tým, keby ste už neboli medzi nami? Aj keď peniaze nie sú v živote všetko, je to starosť, ktorú nechcete nechať svojim blízkym. Žiaľ, každý rok zomrú pri nehodách tisíce ľudí. Štatistiky ukazujú, že nehody sú jednou z hlavných príčin úmrtí u mužov. *V roku 2016 prišlo na slovenských cestách v priemere o život 5 ľudí týždenne.

Vďaka životnému poisteniu „Zabezpečenie pri nehode“ môžu Vaši blízki získať jednorazové poistné plnenie až do výšky 50 000 EUR, aby im v ťažkej chvíli pomohlo. Život je nepredvídateľný a nikdy neviete, čo sa môže stať. Oplatí sa byť pripravený.

mapPoistné plnenie od 10 000 Eur do 50 000 Eur

mapVaši najbližší obdržia finančné prostriedky do 7 pracovných dní od schválenia poistnej udalosti

mapPri žiadosti neskúmame Váš zdravotný stav

mapAk ste vo veku od 18 do nedovŕšených 70 rokov Vaša žiadosť o toto poistenie nemôže byť zamietnutá. V prípade uzatvorenia poistenia, sme schopní zaručiť obnovenie Vášho poistenia až do veku 80 rokov

mapMesačné poistné je cenovo dostupné

mapPridajte Vášho manžela/manželku, druha/ družku a mesačné poistné bude výhodnejšie

* – Zdroj: https://www.minv.sk: Dopravná nehodovosť a následky za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015.

Aby to bolo ešte jednoduchšie, môžete získať toto poistenie z pohodlia Vášho domovaPozrite si náš dokument s kľúčovým obsahom pre úplné a podrobné informácie a výluky. Dokument je dostupný tu.

Všetky produktové dokumenty vrátane Všeobecných poistných podmienok sú dostupné v sekcii dokumentov.


Hlavné dokumenty pri žiadosti:
  • Kópia úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí poisteného
  • Kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí
  • Vyhlásenie lekára - úmrtie nehodou
  • Kompletne vyplnené tlačivo: “Hlásenie škodovej udalosti” s úradne overeným podpisom totožnosti každej oprávnenej osoby kliknite sem