4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Chápeme emocionálne a finančné Ťažkosti, ktorým čelíte pri strate blízkeho človeka. Vďaka životnému poisteniu „Moji Blízki“ môžete teraz získať až 10 000 EUR, takže Vaši blízki sa môžu s Vami rozlúčiť bez akýchkoľvek finančných starostí. Taktiež zabezpečíme, aby bola platba spracovaná do 24 hodín po doručení kompletnej dokumentácie vynímajúc soboty, nedele a sviatky.

map

Mesačné poistné je cenovo dostupné. Krytie naďalej trvá po celý Váš život

map

Poistné krytie od 1 000 - 10 000 EUR

map

Poistné plnenie je vyplatené do 24 hodín po doručení a schválení kompletnej dokumentácie, vynímajúc soboty, nedele a sviatky a pokiaľ neboli naplnené výluky

map

Schválenie je zabezpečené pre všetkých štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí majú od 40 do nedovŕšených 86 rokov - Obmedzené poistné plnenie počas prvých 24 mesiacov

map

Pred uzatvorením poistenia nepreverujeme Váš zdravotný stav

A aby to bolo ešte jednoduchšie, toto poistenie môžete získať z pohodlia Vášho domova.Zlepšite si vlastné krytie vďaka životnému poisteniu „Moji blízki“

 • Zvoľte si dvojnásobné poistné plnenie v prípade úmrtia následkom nehody.
 • Pridajte Vášho manžela/manželku, druha/ družku a mesačné poistné bude pre Vás výhodnejšie

Pozrite si náš dokument s kľúčovým obsahom pre úplné a podrobné informácie a výluky. Dokument je dostupný tu.

Prečítajte si viac
 • Samozrejme! Vaša žiadosť nemôže byť zamietnutá. Nie sú potrebné žiadne lekárske prehliadky. Nezisťujeme Váš zdravotný stav! Ak ste vo veku od 40 do nedovŕšených 86 rokov, žiadosť bude schválená bez ohľadu na zdravotný stav. Zaujíma Vás ako dokážeme garantovať schválenie žiadosti? Životné poistenie sa uzatvára na celú dobu života. V prípade úmrtia následkom úrazu máte nárok na výplatu poistného plnenia od prvého dňa platnosti poistnej zmluvy. Ak v priebehu prvých 24 mesiacov umriete prirodzenou smrťou (iná príčina ako úraz), príjemcovi vyplatíme všetko poistné, ktorú ste do tohto momentu uhradili. Po 24 mesiacoch sa vo všetkých prípadoch vyplatí plné poistné plnenie.

 • V prípade úmrtia zabezpečí životné poistenie sprostredkované 4Life Direct Vašu rodinu pred nákladmi spojenými s pohrebom a inými neočakávanými výdavkami.

  Strata blízkeho človeka je vždy extrémne náročná udalosť. Bez vhodnej prípravy môže spôsobiť aj nemalé finančné problémy. Rastúce náklady na pohreb a zdravotnú starostlivosť, nesplatené dlhy, daňové povinnosti a iné finančné výdavky sa tak môžu stať pre Vašu rodinu nečakaným bremenom.

  Svojich blízkych zabezpečíte finančnou rezervou ktorá im pomôže uhradiť akékoľvek výdavky, ktoré po Vás ostanú.

 • Nikto z nás nevie, čo sa môže prihodiť. Čím skôr uzatvoríte životné poistenie, tým skôr si budete istý, že v prípade úmrtia v dôsledku choroby alebo úrazu bude o Vašu rodinu postarané. Práve keď to bude najviac potrebovať. A navyše, keďže sa výška poistného počíta podľa veku a poistnej sumy, čím skôr poistenie uzatvoríte, tým menej budete platiť!

 • Rozhodnutie, kto získa plnenia, je len na Vás. Môže to byť ľubovoľná osoba, ktorú si zvolíte. Prípadne môžete za príjemcu označiť aj organizáciu, asociáciu alebo charitatívnu spoločnosť. Príjemcu môžete kedykoľvek zmeniť.

 • V žiadnej. Poistné, ktoré platíte v rámci životnej poistky ostáva na rovnakej úrovni, bez ohľadu na dobu trvania. Poistné sa platí mesačne. Je to tak jednoduché. Garantujeme, že zo strany poisťovateľa sa poistné počas celej doby trvania životného poistenia nebude zvyšovať.

 • Nikdy! Pri mnohých životných poistkách sa plnenie každoročne znižuje. To sa Vám s týmto životným poistením nemôže stať! Poistné plnenie, ktoré si zvolíte pri podpise zmluvy, sa nezníži ani o cent, či už budete poistený 10, 15, 20 rokov alebo dlhšie.

 • Ak pravidelne platíte poistné, životné poistenie je v platnosti po celú dobu života. Vďaka tomu ste poistený 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 • Samozrejme! Životné poistenie myslí aj na Vašu rodinu. Ponúkame individuálne poistenie i partnerské poistenie pre Vás i Vašu manželku/manžela, druha/ družku. Ak máte záujem o bližšie informácie, pošlite nám kontaktné údaje a my sa Vám ozveme.

 • S 4Life Direct si môžete vybrať poistnú sumu, ktorá zodpovedá Vašim potrebám i finančným možnostiam až do výšky 10 000 Eur (v závislosti na veku).

  Životné poistenie Vám umožňuje uzatvoriť individuálne poistenie alebo pripoistiť aj Vašu manželku/manžela alebo životného partnera. Poistenie účastníka a jeho/jej manžela/manželky, životného partnera je pre klientov finančne výhodné - naši zamestnanci Vám radi poskytnú podrobné informácie.

  Poistnú sumu si navyše môžete zdvojnásobiť pre prípad úmrtia následkom úrazu. Vďaka pripoisteniu dvojnásobného úrazového plnenia vyplatíme Vašej rodine v prípade úmrtia následkom úrazu dvojnásobok poistnej sumy. Ak máte napríklad poistku na sumu 10 000 Eur a zomriete na následky nehody, Vašej rodine bude vyplatené plnenie vo výške 20 000 Eur.

 • Spolu so životným poistením si môžete dojednať aj "Dvojnásobné úrazové plnenie". Týmto pripoistením si znásobíte plnenie v prípade úmrtia následkom úrazu. Ak máte napríklad poistku na sumu 10 000 Eur a zomriete na následky nehody, Vašej rodine bude vyplatené plnenie vo výške 20 000 Eur.

 • Nie! 4Life Direct nevyžaduje žiadnu lekársku prehliadku a nemusíte vypĺňať žiadne údaje o Vašom zdravotnom stave. Garantuje prijatie všetkých žiadostí o životné poistenie.

 • Ak sa rozhodnete zrušiť svoje životné poistenie v priebehu 30 dní od vzniku poistenia - bez ohľadu na dôvody - vyplatíme Vám plnú výšku uhradeného poistného. V prípade, ak sa rozhodnete poistku zrušiť po uplynutí 30 dní, poistné Vám nebude vrátené, nakoľko životné poistenie nie je produktom určeným na sporenie.

 • Životné poistenie je poskytované spoločnosťou 4Life Direct a garantuje ho jedna z vedúcich poisťovní v Európe. 4Life Direct je nezávislá spoločnosť v oblasti priameho poistenia a od roku 2009 poskytuje svoje služby viac ako 500 000 klientom. 4Life Direct vznikla v súlade s právnymi normami SR a jej činnosť podlieha dohľadu NBS.

  Životné poistenie je garantované poisťovacou spoločnosťou Red Sands, ktorá patrí do silnej európskej skupiny v oblasti poistenia so širokou ponukou produktov a služieb vo všetkých segmentoch poistného trhu. Skupina Red Sands má v súčasnosti v Európe viac ako 6,5 miliónov klientov a v roku 2013 vyplatila plnenie v celkovej hodnote viac ako 39 miliónov libier. Skupina Red Sands je členom silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny s viac ako 6,5 miliónom klientov na celom svete a aktívami prevyšujúcimi 1 miliardu Eur. Radi by sme zdôraznili, že Red Sands si udržiava značnú rezervu nad hranicou solventnosti, ktorú požaduje Európska Únia.

 • Vo 4Life Direct sa usilujeme, aby ste vždy plne rozumeli, čo všetko poistka pokrýva. Preto je slovník pojmov používaných v súvislosti so životným poistením súčasťou Všeobecných poistných podmienok (VPP)

  Definícia "nehody":
  Nehoda – násilná alebo náhla udalosť spôsobená nezávislou externou príčinou, ktorá nezávisle od vôle poisteného a od jeho zdravotného stavu vedie k úmrtiu poistenej osoby; ak úmrtie nastane do 180 dní (sto osemdesiat) odo dňa úrazu.

  Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania (VPP) nájdete na našej webovej stránke.

 • Po dvoch rokoch platnosti životného poistenia sa neuplatňujú žiadne výnimky, ani výluky v poistnom plnení. V priebehu prvých 24 mesiacov sa však vyplatí plné poistné plnenie len v prípade smrti následkom nehody.

 • Životné poistenie od 4Life Direct si môže dovoliť každý vo veku do 86 rokov. Výška poistného sa odvíja od veku a zvolenej poistnej sumy. Za malý príplatok môžete pripoistiť aj manžela/manželku alebo životného partnera.

  Budete prekvapený, keď zistíte aké dostupné je životné poistenie! Presvedčte sa sami. Zašlite nám kontaktné údaje prostredníctvom kontaktného formulára a my sa Vám ozveme s kalkuláciou poistného.

  Uvidíte, že Vám dokážeme ponúknuť poistenie za dostupnú cenu.

 • Ak máte otázky týkajúce sa životného poistenia alebo iných produktov v ponuke 4Life Direct, využite náš kontaktný formulár - zašlite nám Vaše údaje a my sa Vám ozveme!

  Môžete nás kontaktovať aj priamo na bezplatnom telefónnom čísle 0800 601 450. Radi zodpovieme Vaše otázky.

  Sme Vám k dispozícii každý pracovný deň od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 17:30.

 • Poistné plnenie vyplácané na základe poistnej zmluvy podlieha úprave zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu, v platnom znení.

  • Ak dôjde k úmrtiu poisteného po prvých 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacoch od dátumu uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku toho, že poistený bol pod vplyvom alkoholu ( a ak neboli naplnené ostatné výluky podľa súčasných VPP)

   

Všetky produktové dokumenty vrátane Všeobecných poistných podmienok sú dostupné v
sekcii dokumentov


Hlavné dokumenty pri žiadosti:

 • Kópia úmrtného listu alebo oznámenie o úmrtí poisteného
 • Kópia listu o prehliadke mŕtveho a štatistického hlásenia o úmrtí
 • Kompletne vyplnené tlačivo: “Hlásenie škodovej udalosti” s úradne overeným podpisom totožnosti každej oprávnenej osoby – kliknite sem
 • Hlásenie škodovej udalosti pre prípad úmrtia - ďalšia oprávnená osoba kliknite sem

Dôležitá informácia pre všetkých klientov. V priebehu trvania mimoriadnych opatrení môžete byť Vy a Vaša rodina v absolútnom pokoji, nakoľko Vaše životné poistenie nie je ovplyvnené situáciou spôsobenou šírením ochorenia Covid-19. Ste stále krytí za rovnakých podmienok platných pri uzatvorení Vašej poistnej zmluvy. 4Life Direct je tu vždy pre Vás a Vašu rodinu.