4Life Direct Insurance Services s.r.o. Vás týmto informuje, že vyššie uvedené údaje budú spracované za účelom ponúkania, uzatvárania a plnenia zmlúv o životnom a neživotnom poistení v rozsahu špecifikovanom tu. Prehlasujem, že som sa s ním zoznámil a porozumel mu.

Prečo rodičia v domácnosti potrebujú životné poistenie

girl with father

Potrebuje rodič v domácnosti životné poistenie? Odpoveď je áno.

Prečo? Pretože, ak by sa rodičovi v domácnosti prihodilo niečo nečakané, druhý rodič – jediný chlebodarca Vašej domácnosti – by musel pracovať ďalej, aby bol schopný zabezpečiť rodinu a tiež zaplatiť ďalšie výdavky (napríklad opateru detí) a nahradil to, čím prispievate do domácnosti.

Pri určovaní životného krytia by sa nemalo nikdy zabúdať na prácu, ktorou prispieva rodič v domácnosti. Tiež nie je otázkou „či“ by mal mať rodič v domácnosti rovnaké alebo vyššie poistné krytie ako pracujúci rodič. Namiesto toho, určite potrebu životného zaistenia pre rodiča v domácnosti podľa jej alebo jeho príspevku do Vašej domácnosti.

Priraďte finančné hodnoty k aktivitám rodiča v domácnosti

Medzi úlohy, ktoré vykonávajú rodičia v domácnosti patrí:

  • Opatrovanie detí
  • Varenie
  • Upratovanie domu
  • Vybavovanie záležitostí / nákupy
  • Pranie a žehlenie
  • Slúži rodine ako šofér

Na to, aby ste určili koľko poistného krytia by mohol rodič v domácnosti potrebovať, sa jednoducho spýtajte: Keby sa niečo rodičovi v domácnosti stalo, koľko by stálo rodiča-chlebodarcu najatie niekoho, kto by prevzal domáce povinnosti?

Dôležitá informácia pre všetkých klientov. V priebehu trvania mimoriadnych opatrení môžete byť Vy a Vaša rodina v absolútnom pokoji, nakoľko Vaše životné poistenie nie je ovplyvnené situáciou spôsobenou šírením ochorenia Covid-19. Ste stále krytí za rovnakých podmienok platných pri uzatvorení Vašej poistnej zmluvy. 4Life Direct je tu vždy pre Vás a Vašu rodinu.